DON KİŞOT’UN KÖŞESİ

Hayvanları Koru-MA Yasası değişikliğinde neler oluyor ? Ankara’dan son kulis bilgileri -Ocak 2021

Yıllardır yapılan mücadeleler , farkındalık çalışmaları , birbir üst düzey meclis ve cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan görüşmelerden  görünen o ki aşağıdakine yakın yasa değişikliği gündeme gelecek. Tahmimizce 26 ocak 2021 tarihinde yargıda reform paketi kapsamında açıklanacak hayvan hakları şu maddeler şu şekli ile yasalaşması için genel kurula sunulacağı duyurulacak ve yasa tasarısı ( eski günlerde olduğu gibi ) sıraya girecek  .

Kısaca yasa değişikliği olarak genel bir başlık olarak medyaya duyurusu yapılacak ama içeriğinde açıkçası kimse  bilmediği için büyük sevinçlere gark olacağını tahmin ediyorum. Çünkü okumadan araştırmadan gazete ve instagram ve twittter manşeşetleri ile sevinen kitleler acı gerçekle karşılaşınca da bu sefer saldırmak için en masum kişileri ve stkları suçlamayı tercih ediyor

 

Gelecek yasa değişikliğinde yazılıp çizildiği üzere bir katliam yasası maddeleri içermiyor. Ancak bu kadar emek karşılığında dağ fare doğuruyor. Yani beklentilerin son derece altında düzenlemeler gelecek gibi.  Üstelik genel kurulda hala iyi gibi duran kimi maddelerin de tırpanlanma olasılığı var.   Aşağıda özet olarak yazdığımız değişiklikler sizleri hayal kırıklığına uğratsa da neler olacağını tekrar yazalım. 2016 yılında bu maddelerin geleceğini yazmıştık. Görünen o ki  dağın fare doğurması konusunda bir değişiklik yok gibi :

 

 

BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER :

( Aşağıdaki uzun yazıyı okumak yerine çekincelerimizi anlattığımız televizyon programını dinlemek istiyorsanız youtube kanalımızdaki bu linke de tıklayabilirsiniz :    Yasa Değişikliğinde Dağ Fare Doğuracak - 2021  )

         *    Yasa kabahatler kanunu kapsamından çıkacak. Hayvanlara işkence yapanlara ya da hayvanlarla cinsel ilişkide bulunanlara 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası  geliyor.  Fakat yatarı yok . Ceza sabıkaya işlense de CMK gereği adli para cezasına çevrilecek Hayvanın öldürülmesi fiilinin işkence suretiyle gerçekleşmesi halinde  verilecek ceza yarı oranında arttırılacak. Fakat tutuklamaya dönüşen hapis cezası  olmadığını , ceza 2 yıl 1 ayın üstünde olmadığı sürece olmayacak. Daha vahimi ilk defa suç işleyen kişi 6 ay hapis cezası alınca adli para cezasına çevrilecek. Eğerki beş yıl içinde tekrar hayvana karşı suç işlerse o zaman yatarı olan tutuklamaya çevrilecek. Yani ilk suçu işlediği zaman ( adli  para cezası nedeniyle ) örtülü af olacak. beş yıl içinde söz konusu kişiyi tekrar yakalamak zaten son derece zor . Hattta fail bu suçu , beş yıl içinde değil de altıncı yıl da işlemiş olsa ilk beş yıllık süreç geçmiş olduğundan , yeniden 6 ay hapis cezası ( idari para cezası ) da alabilecek. Suçta tekerrür hükümleri işlemeyecek.

Bir diğer endişemiz basit yargılama usulü gereği , bu gibi suçlarda yargıç duruşmasız evrak üzerinde karar verecek. Fakat duruşmasız basit yargılama usulü gelecek. Yargıç , evrak üzerinden karar verecek.

 ( Çünkü :  tıklayın )

       *  Savcılıklara re'sen kovuşturma yetkisi açıkça  gelmiyor. Suç şikayete bağlı olarak kovuşturma konusu yapılabilecek 

( Oysa : tıklayın )

 • Çok istediğimiz doğa ihtisas mahkemesi kurulmayacak. Uzmanlaşmış mahkeme kurulmadığı için çoğu zaman ağacın derenin doğanın hayvanın hakkını savunabilecek anlatabilecek konuya hakim hatta bu konuda son derece hassas hukukçular standart bakış vizyonun ötesine geçmediği için emsal kararlar çıkamayacak.
 • ( Oysa :  tıklayın )

 

 

 • Sahipli hayvanlara eziyetle, sahipsiz hayvanlara ceza bakımından uygulanan eşitsizlik kalkıyor. TCK 151/2 kaldırılıp özel yasa olan 5199 sayılı yasa içinde tüm cezalar düzenlenecek.

 ( Çünkü : tıklayın )

 • Sokaklardan sahipsiz kedi ya da köpeklerin toplanması ilk tasarıda vardı; iptal ediliyor. 6. maddeye hiçbir şekilde dokunulmuyor. Alınan kedi ve köpekler tekrar alındığı mahalleye bırakılacak.

( Çünkü : tıklayın )

 

 •  

 

 • Hayvanlara karşı işlenen birçok haksız fiil “kabahat” değil “suç” olacağı için artık sabıkaya işlenecek. Bazı haksız fiiller kabahat olmaktan çıktığı için 4 taksitte ceza ödeme de artık olmayacak.

( Çünkü : tıklayın  )

( çünkü : tıklayın  )

 

 • Sirklerle ve yunus parklarıyla ilgili yasaklar ve sınırlamalar geliyor. Mevcutlara dokunulmayacak ama yenilerinin açılmaması için ilke kararı var. 
 •  ( Çünkü : tıklayın )
 • ( Çünkü : tıklayın )

 

 • Petshoplarda (ve ruhsatsız üretim çiftliklerinde)  evcil hayvan satışı  ( olasılıkla iki yıl gibi satışların engellenmesi için süre vermek kaydıyla ) yasaklanıyor. Detaylar yönetmelikte olacak. En büyük trafiğin olduğu internet üzerinden satış ile ilgili açık bir madde yok.

         ( Çünkü : tıklayın  )

 

 • Tüm evcil hayvanlarda microchiplenme sistemine geçiliyor.

( Çünkü : tıklayın )

 

 • Yasak ırk kavramı kalkıyor ve pittbull, dogo gibi hayvanların vermiş oldukları zarar, hayvan cinsi belirtilmeden –yani hayvandan öte- sahibinin cezai sorumluluğuna giriyor. Tür belirtmek yerine yasaya kol ve çene yapısı güçlü, tehlike arz edebilecek hayvanlar kavramı geliyor. Yasak ırk yerine tehlikeli hayvan kavramı getiriliyor. Mevcut hapis olan pitbulların tekrar sahiplerine iadesi ya da sahiplendirmelerinin teşvikili ile ilgili bir düzenleme yok. sıkıntılı bir durum. bunun yerine bu hayvanların kesin kısırlaştırılması öncelik haline getirilmesi gerekiyordu Sahipli hayvanları kasten başıboş bırakmak ya da kol ve çene yapısı güçlü, tehlike arz edebilecek hayvanları ağızlıksız ve tasmasız dolaştırmak yasaklanıyor.  TCK ile orantılı olarak tutuklamaya dönüşmeyen hapis cezası devam ediyor

(Çünkü : tıklayın  )

 

 • Evde beslemekle ilgili olarak sayı sınırlaması yok (hükümetin önceki yıllarda ilk tasarısında vardı). Sahipsiz veya güçten düşmüş ev hayvanlar alındıkları ortama bırakılacak. (Daha önce Bakanlık teklifinde tüm kontrolsüz hayvanların toplanması vardı, alındıkları yere iadesi yoktu). 6. madde kalıyor.

          (  Çünkü :   tıklayın  )

 

 * Kendi hayvanına eziyet eden , evinde arabasında terkeden hayvana ivedilikle savcılık kararıyla evine girip hayvana el koyma yetkisi ise o kadar ısrar etmemize rağmen verilmiyor

( Yasa teklifimiz :  tıklayın )

 • Sokaklardaki ve bakımevlerindeki sahipsiz kedi ve köpekler üzerinde deney yapmak ile ilgili bir madde düşünülmüyor

( Çünkü :  tıklayın )

 

 • Film ya da reklam çekimi ve benzeri işlerde, hayvanları acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde kullanmak yasaklanıyor. İdari  para cezaları artırılıyor. Kabahat olarak kabul edilmiyor

             ( Oysa : tıklayın )

 

 •  Ölmüş ya da (a) bendi kapsamında öldürülmüş hayvanları et ihtiyacı amacıyla piyasaya sürenler için 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası geliyor. Ama mezbahalarda acısız kesim ile ilgili bir gelişme maalesef yok

            ( Oysa : tıklayın  )

 

 • Törenlerde karşılamalarda kutlamalarda hayvan kurban edilmesi engellenemiyor.

         ( Oysa HAYTAP yasa teklifinde bunu kesinlikle karşı çıkmıştık :  tıklayın  )

 

 • Yeni hayvanat bahçelerinin ( zulumhanelerinin ) kurulması  engelleniyor fakat mevcutlarının kapatılması engellenmiyor Güya yenilerinin ortamı doğal yaşam ortamına çevrilecek. Hiçbir belediye ya da bakanlık böyle bir bütçeyi sağlayamaz. Onların kafasında kurduğu doğal yaşam ortamı ile bizlerin hayal ettiği kesinlikle çok farklı olacağından uygulama kabiliyeti olmayacak. Bu zavallılar suçları olmadığı halde demir kafes ardında ömür tüketmeye devam edecek.

            ( Çünkü :  tıklayın )

 

 • Deve Güreşleri bölge milletvekillerinin istememesi nedeniyle folklorik adı altında devam edecek.

          ( Oysa :   tıklayın  ) 

 

 • Belediye Tüzel Kişiliklerine haklı olarak ceza gelmiyor . Ceza verilecek diye yazılıyor fakat içişeleri bakanlığı bir belediye başkanını kedi köpeğe eziyet etti kısırlaştırma yetkisi vermedi diye soruşturma yetkisi vermez. Gelen düzenleme gerçekçi değil.Bu ülkede dipsiz göl olark adlandırılan Gümüşhanedeki göl elbirliği ile kurutuldu. Birinci derecede sorumlu olan valiye bile soruşturma izni bakanlık tarafından verilmedi.

            ( Çünkü : tıklayın   ) 

 

 •   Apartmanlarda sitelerde , "Yönetim Planına" aykırı olarak evde hayvan beslemekle ilgili Medeni Kanunda değişiklik yapılmıyor

            ( Çünkü : tıklayın  )

 

 • Faili belli olmayan olaylarda adli tıp ihtisas kurumlarının katili bulunması için dikkate alınmıyor. Bu durumda bir çok olay da fail delil çokluğu değerlendirilemediği için bulunamayacak , hayvana eziyet eden kasten öldürenin yanına kar kalacak. Cinayet bölgesinin konuşması dikkate alınmayacak

          ( Çünkü : tıklayın  )

 

       * Avcılık lobisi yine istediği gibi at koşturacak. İstediği zaman istediği vurma kararlarını elinde tuttuğu MAK 'a çıkartacak. 5199 sayılı yasadaki av hayvanları hiçbir                       zaman koruma kapsamı dahilinde olmayacak

          ( Çünkü :  tıklayın )

 

* At yarışları ile ilgili hiçbir düzenleme yok. At yarışları kumar oynatma aynen devam . 

Oysa :

http://www.haytap.tv/hayvan-haklari-ht-gundemde-1-defa-%e2%80%93-2010-agustos_c14586a4a.html

                

 

Tüm bu değişiklikleri beğenmesek de , genel kurul aşamasındayken son anda verilen önergeler ile mevcut minik kazanımların da üstünün çizilebileceğini vurgulayalım. Görüldüğü üzere o kadar çok menfaaat grubu yasanın değişmemesi için uğraşıyor ve lobicilik yapıyorki meclis cesaretli adımı ancak gaz alma çalışması gibi sanki bizlere sunacak. Öte yandan bu kadarcık yasa değişikliği bile gerçekleşirse özellikle hayvanlardan sorumlu bakanlık çalışanlarına ekstradan yük geleceği onların da zaten fazladan görev istemediği , alıştıkları rutinden çıkmak istemedikleri de bilinen gerçek. Çünkü havyanlardan doğadan dereden tepeden kuştan sorumlu bakanlık personeli maalesef hem gerniş çaplı hayvan hakları vizyonları  yok , hem de bizler kadar tutturuk şekilde bu davaya inanmıyorlar. Onun için yasanın değişmesi ya da yeni bilgi sahibi liyakat sahibi insanların da önünü kesmiş durumda oldukları açık.

Özet olarak yıllar önce dediğimiz gibi,  yasa değişikliğinin mecliste geçmesinin ve resmi gazetede yayınlanmasından sonraki ilk gün  , aynı heyecan ve hırsla yeni  gelen yasanın da değiştirilmesi için tekrar mücadeleye başlayacağız. Tekrar yasanın değiştirilmesi için yepyenigünlere uyanacağız . 21/01/2021

Haytap Hayvan Hakları Federasyonu

Yönetim Kurulu Başkanı

 

[    2005 yılında başlayan mücadelenin çok kısa özet filmi için buraya tıklayın       ]