DON KİŞOT’UN KÖŞESİ

Kabahat değil Suç ! / Hürriyet


İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve İstanbul Veteriner Hekimleri Odası ile birlikte çalışarak tespit ettiği 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik önerilerini Çevre ve Orman Bakanlığı Doğal Koruma ve Milli Parklar Daire Başkanlığı’na sundu.


Teklifte ’kesim hayvanı’ statüsü dışında herhangi bir hayvanın kurban edilmesi ve kesilmesinin yasaklanması istenirken, ’deve’ de kurban dışı hayvanlar arasında sayıldı. KABAHAT DEĞİL CEZA Teklifte, hayvanlara işkence ve kötü muamelenin ’idari para cezası’ öngören ’Kabahatlar Kanunu’ kapsamından çıkarılarak ’Ceza Kanunu’ kapsamına alınması, şikayet bağlı olmaktan çıkarılması, savcının re’sen harekete geçmesi, ev ve süs hayvanlarının yurda giriş çıkışının en az 10 yıl yasaklanması istendi.

HAYTAP Hukuk Danışmanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Genel Sekreteri Av. Deniz Tavşancıl ve İVHO yönetim kurulu üyesi veteriner hekim İsmet Çolakel imzasıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda önerilen bazı değişiklik ve ek fıkralar şöyle:

Farklı gruplardaki hayvanların, doğalarının gerektirdiği şekilde çıkarlarının aynı derecede önemsenmesi.Dini amaç ve et hayvanı olarak tüketim amacı dışında bir amaçla hayvan kesmek ve kesim hayvanı statüsü dışındaki herhangi bir hayvanı kurban etmek veya kesmek yasaktır.Öldürme işleminde, kurbanlık hayvanlar da dahil olmak üzere, en az acı veren ve geçerliliği ispatlanmış insancıl yöntemlerin kullanılması esastır. Kuzuyu, oğlağı, buzağıyı ve benzeri süt emen yavruları, yavrulama dönemindeki gebe veya emziren dişi hayvanları kesmek ya da öldürmek yasaktır. Deve, at, eşek, katır gibi hayvanları kesim hayvanı olarak öldürmek yasaktır. Etinden faydalanılan hayvanların haricinde; sırf yan ürünleri için hayvan öldürmek yasaktır.

TAHLİYE DAHA ZOR


Rahatsızlık verdiği mahkeme kanalıyla kanıtlanmadıkça, evcil hayvanlar; apartman ya da site yönetim planına ya da başka mevzuatlara dayanılarak, yaşadığı yerden tahliye edilemez. Hayvanlara büyük acı, ızdırap, korku veren tıbbî, ticarî ve bilimsel deneylerin yerine alternatif yöntemlerin kullanılması esastır. Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, bakılması, deney hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin tescil edilmesi, çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, ne tür hayvanların yetiştirileceği ve deney hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin uyacağı esaslar Çevre Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Etik kurulların içinde o bölgedeki baronun ve veteriner hekimler odasının belirleyeceği en az bir hukukçunun ve bir veteriner hekimin bulunması şarttır. Hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır. Aksi durumda sürücünün ehliyetine bir yıl süre ile el koyulur.


Hürriyet Arşiv / 28 Ocak 2008

Ali DAĞLAR

Haber için Tıklayın.

  • Kabahat değil Suç !  / Hürriyet