DON KİŞOT’UN KÖŞESİ

Sokakta Beslediğim Hayvanın Verdiği Zarardan Sorumlu Muyum?

Bu hayvanları aslında “yarı sahipli” hayvanlar olarak değerlendirmek gerekir. Tam kontrolü bizde olmasa bile özellikle besleme dışında bu hayvanların kısırlaştırma ve tedavisi emek ve bütçe gerektirdiğinden Anadolu’da bir çok dükkanın, evin önü bu hayvanlarla doludur. Onlarla ilgilenen kişi suyunu yemeğini genelde verir ama ötesine de çok karışmaz. Hatta kapısının önünde öldüğü zaman da çok üzülmez.

 

Populasyonun artmasına da aslında bu iyinetli yarı hareketler neden olur.

Sokakta sahipsiz hayvan besleyen, hayvanın, örneğin köpeğin verdiği zararlardan sorumlu tutula-maz.

 

Her ne kadar, TBK m.67/I;

“Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstle-nen kişi, hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür” şeklindeyse de, sokakta kedi, köpeklere yalnızca mama ve su veren kişilerin madde kapsamında değerlendirilmemesi gerekir.Nitekim bu hayvanların fiilen kontrol edilmeleri söz konusu değildir.

 

Diğer yandan bunları besleyen kişiler ahlaki bir görev yerine getirmekte olup, bu durumdan menfaat elde etmezler. Ayrıca, hayva-nın yalnızca bakımını geçici bir süre üstlenmekte olup, yönetimini üstlenmemektedirler. Bu neden-lerle de maddenin aradığı sorumluluk koşulları gerçekleşmez.25/05/2023