DON KİŞOT’UN KÖŞESİ

Evden Tahliye Edilen Hayvanlarımız

Kimsenin sahip olduğu hayvanın bir evden  ihtarname ile ya da apartman  olağan toplantısında alınan karar ile ya da belediye zabıtasının kararı ile ya da imza toplanarak TAHLİYE EDİLMESİ mümkün değildir. Tahliye edilecek hayvan için muhakkak mahkemeden karar alınması şarttır.  Hele bu tahliye işlemi için belediye  zabıtasının daha çabuk ve seri hareket etmesi nedeniyle kullanılmaya çalışması olayın traji komik boyutudur. Belediye zabıtası  ancak hijyen koşullarına uygun durum olup olmadığı için denetime gelebilme sınırına kadar yetkisi vardır. Aksi takdirde mahkeme kararı olmadan evinize girerlerse konut dokunulmazlığı suçunu bile işlemiş kabul edilebilir

Türk Medeni Yasasının  737. maddesi ile  taşınmaz maliki ya da kullananını, komşusuna zarar verecek her türlü davranışlardan kaçınmakla yükümlü tutulmuş ve bazılarına katlanma ödevleri ile yükümlü tutmuştur. Aynı maddenin 2. fıkrası ile de, özellikle taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel örf ve adete göre, komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaklanmıştır.

Apartmanda bulunan tüm kat malikleri  toplanıp hayvandan şikayet etmediklerini yazılı olarak beyan etseler bile yıllar önce tapuya bir şekilde koyulmuş apartman yönetim planı mahkemeler için maalesef daha geçerlidir..Yani , apartman yönetim planında kimi durumlarda “kedi, köpek, tavuk , keçi vb gibi hayvan beslenemez” ibarelerinin bulunması mahkemelerin bu kadar kolay tahliyeye karar vermelerine neden olmaktadır.

Halbuki naçizane görüşüm mahkemelerin doğrudan bu maddeye bakarak  karar vermelerinin vicdani ve hakkaniyete uygun olmadığıdır. Çünkü  orada belirtilen yasak maddesi yabani ya da çiftlik hayvanları için yorumlanması gerektiğidir. Rahatsızlık  verdiği bilirkişi raporu ile kanıtlanmayan bir ev hayvanın tahliyesine karar vermek hakkaniyet duygularımızla bağdaşmaz.

1970li yıllarda apartman inşaat edilirken yönetim planına eklenmiş bir yasak ile felçli bir kediyi kapı dışarı etmek bu bakış açısıyla çok kolay , ama vicdanımızı rahatsız edici bir karar olmayacak mıdır ?30/01/2010


HABERTURK GAZETESİ

  • Evden Tahliye Edilen Hayvanlarımız