DON KİŞOT’UN KÖŞESİ

"Umalım da Et Sektörü Kopya Koyun Oyalı’ya Göz Dikmesin" BİANET

Avukat Şenpolat, Oyalı’nın günümüz kapitalizminde hastalıkların önlenmesine değil her geçen gün artan et tüketimine hizmet edeceğinden kaygılı.

 

BİA Haber Merkezi - İstanbul

23 Kasım 2007, Cuma

Emine ÖZCAN

 

Türkiye’nin ilk kopya koyunu İstanbul Üniversitesi’nde doğdu. Oyalı adı verilen koyun için projenin sorumlusu Prof. Dr. Sema Birler klonlamanın amaçlarından bir tanesinin hayvancılık ve insan sağlığını ilgilendiren konularda gen transferi yapılmış hayvanların “biyofabrikalar” olarak kullanılması olduğunu söyledi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’ndan Av. Ahmet Şenpolat bianet’e kopyalamanın insanlığa amaç dışı hizmet etmesinden endişelendiğini söyledi.

"Kopya koyun ile doğum süresi kısaltılmış oluyor. Günümüzde artan insan nüfusuna et yetiştirmek isteyen şirketler bu teknolojiyi kullanabilirler."

Şenpolat: İnsan nufusu artıyor, kapitalist şirketler boş durmuyor

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Birler amaçlarının hemofili, diyabet gibi hastalıklarda kullanılmak üzere sütünden bazı proteinleri üretebilen koyun oluşturmak ve bu şekilde bu sütün ilaç endüstrisinden kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtmişti.

Av. Şenpolat insanlık sağlığı için başarılı bir proje olduğunu söylüyor. Ancak Şenpolat gelecek için kaygılı:

"Bugün (23 Kasım 2007) itibariyle insan nüfusu "6.615.871.843", bugün doğan insan sayısı 161.507, bugün öldürülen hayvan sayısı ise 124.932.295. Et sektöründe hayvanın doğumsüresinin indirilmesi, bir batında eskisinden çok daha fazla hayvanın doğurulması şirketlerin gözünü açacaktır."

"Mc Donalds, Kentucky gibi şirketlerle, doğal olmayan yöntemlerle hem hayvan hem de insan haklarının çiğnendiğini belirten Şenpolat hayvanların denek olarak kullanılmalarının hukuki yönüne şöyle değindi.

"Hayvan haklarıyla ilgili yasa bir hayvanın denek olarak kullanılmasının oluşturulan akademik kurulun kendi insiyatifinde karar verebileceğini söylüyor. Bu kurulda bir sivil toplum kuruluşunun da onayı alınmak durumunda. Ancak bildiğim kadarıyla hayvan hakları üzerine çalışan hiçbir STK’nın görüşüne başvurulmadı." (EZÖ)

function startClock() { timeRemaining();}// make the number into a stringfunction string(number) { var tempnum; tempnum= Math.round(number)+ ; tempnum= tempnum.substring(0,tempnum.length-1); if (tempnum.length >3) { tempnum = tempnum.substring(0,tempnum.length-3) + , + tempnum.substring(tempnum.length-3, 99); } if (tempnum.length >7) { tempnum = tempnum.substring(0,tempnum.length-7) + , + tempnum.substring(tempnum.length-7, 99); } if (tempnum.length >11) { tempnum = tempnum.substring(0,tempnum.length-11) + , + tempnum.substring(tempnum.length-11, 99); } if (tempnum.length == 11) { tempnum = + tempnum; } if (tempnum.length == 10) { tempnum = + tempnum; } if (tempnum.length == 9) { tempnum = + tempnum; } if (tempnum.length == 7) { tempnum = + tempnum; } if (tempnum.length == 6) { tempnum = + tempnum; } if (tempnum.length == 5) { tempnum = + tempnum; } if (tempnum.length == 3) { tempnum = + tempnum; } if (tempnum.length == 2) { tempnum = + tempnum; } if (tempnum.length == 1) { tempnum = + tempnum; } return tempnum;}function timeRemaining() { var now = new Date(); var newyears = new Date(January 1, 2000); var todaysdate = new Date(January 1, 2000); var start = new Date(1996,1,1); var startAnimal = new Date(January 1, 2000); var currentPop; var BirthsInYear; newyears.setFullYear(now.getFullYear()); secsSince = Math.round(now.getTime() - newyears.getTime())/1000; secsSincePop = Math.round(now.getTime() - start.getTime())/1000; secsSinceAnimal = Math.round(now.getTime() - startAnimal.getTime())/1000; todaysdate.setMonth(now.getMonth()); todaysdate.setDate(now.getDate()); todaysdate.setFullYear(now.getFullYear()); secsToday = (now.getTime()-todaysdate.getTime())/1000;switch (document.title) { case ’Only One Solution’: { current_population = string(secsSincePop * 2.86 + 5550000000); dead_animals = string(secsSinceAnimal * 3171); deaths_this_year = string((secsSince) * 3171); deaths_today = string((secsToday) * 3171); births_this_year = string((secsSince) * 4.11); births_today = string((secsToday) * 4.11); document.OOS.elements[current_population].value = current_population; document.OOS.elements[dead_animals].value = dead_animals; document.OOS.elements[deaths_this_year].value = deaths_this_year; document.OOS.elements[deaths_today].value = deaths_today; document.OOS.elements[births_this_year].value = births_this_year; document.OOS.elements[births_today].value = births_today; document.OOS.elements[deaths_this_year].value = deaths_this_year; break; }} timerID = setTimeout(timeRemaining(), 1); timerRunning = true;} İnsan Nüfusu Bu yıl doğan insanlar Bugün doğan insanlar 2000’den beri öldürülen hayvan Bu yıl öldürülen hayvanlar Bugün öldürülen hayvanlar